Jak udržovat tabák v čerstvém stavu

Když tabák opustí továrnu, je v perfektním stavu. Jestliže jednou balíček otevře­me, je důležité uchránit tabák před vyschnutím, nebo před absorbováním přílišné vlhkosti ze vzduchu. Naštěstí se tento problém netýká tabáků uvedených v této brožurce, jelikož jsou perfektně chráněny ve svých vzduchotěsných plechovkách. Mnozí kuřáci používají plechovku jako kapesního zdroje tabáku, ale dáváte-li přednost váčku, neberte z plechovky nikdy víc než je vaše denní spotřeba tabá­ku. Pokud bude víčko pevně na svém místě, zbytek tabáku v plechovce bude stá­le v prvotřídním stavu.

Co činí anglické dýmkové tabáky tak výjimečnými?

Stalo se faktem, že zkušení kuřáci dýmek na celém světě uznávají nadřazenost anglických tabáků. Žádný jiný tabák nepožívá takové pověsti pro svoji kvalitu a dlouhotrvající požitek při kouření. Důvody jsou prosté a jasné.

Anglické tabáky:

1/ jsou přírodní

V Anglii, na rozdíl od jiných zemí, existuje zákon, který zakazuje prodej tabákových výrobků, které by obsahovaly jisté příměsi jako oleje, koření a ochucovací přísady. Proto museli angličtí výrobci spoléhat na chuť a aroma tabáku samotného a ta­ky na odborné smíchávání různých druhů tabáku z různých oblastí a s různými charakteristickými vlastnostmi. I když se tento zákon nevztahuje na výrobky pro ex­port, i v těchto případech je zachován tento „přírodní" přístup k věci. Exportní tabáky jsou rovněž naprosto čisté a bez příměsí.

2/ nabízejí velké množství různých druhů

Angličtí výrobci vyvinuli nepřekonatelný počet druhů směsí a speciálních postupů.
U plátkových tabáků (jako CAPSTAN a ST BRUNO) chuť a aroma jsou pevně uza­vřeny pod tlakem - čím tmavější a silnější tabák, tím větší je tlak. Vířivý výrobní pro­ces (jako u THREE NUNS) umožňuje perfektní zapalování silně kontrastujících ta­báků. Řezaný list (CUTPLUG, GOLD BLOCK je klasickým příkladem) poskytuje lahodnou kořeněnou chuť s neobvyklým aroma, zatímco plátkový točený list tzv. koláček (jako PLAYERS MEDIUM) se vyznačuje zvláštní charakteristickou příjemnou sladkostí, Každá směs a každý výrobní proces vytvářejí charakteristické vlastnosti, takže každý druh chutná při kouření jinak.

3) pomalu hoří

Čistý tabák snadno a pomalu doutná a speciální výrobní postupy používané

u anglických tabáků jen podporují tuto přirozenou vlastnost čistého tabáku. Chuť je přírodní a zůstává nezměněna až do poslední nitky tabáku v hlavičce. Ačkoliv jsou anglické tabáky obvykle dražší než jiné, jejich dlouhotrvající kvality naprosto kompenzují cenu.

4) používá se pouze drahých listů

Clo v Anglii je založeno na váze importovaného tabáku, bez ohledu na jeho ce­nu. Clo samo se může pohybovat až kolem 90 % prodejní ceny v Británii, V dů­sledku toho se úspory, kterých má být dosaženo koupí levných listů, rovnají téměř nule v poměru ke spotřebitelské ceně. Tento celní systém přinutil anglické výrob­ce nakupovat jen nejdražší tabáky, které pak poskytují spotřebiteli nejlepší chuť a nejdelší kouření.

5) plechovky poskytují nejlepší ochranu

Speciální výrobek vyžaduje speciální balení. Hermeticky uzavřené plechovky uchovávají kvalitu tabáku v každém klimatu a zajišťují, že tabák je ve stavu, v ja­kém byl při expedování z továrny a že bude pokaždé chutnat stejně.

6) jsou moderní (myšleno anglické tabáky)

V moderní společnosti anglické tabáky spoluvytvářejí směr vývoje ve světě.

Je mnoho oblastí, kde britské „víme jak" je nepřekonatelné. Jako u dýmkových ta­báků. Ty, které jsou v této brožurce popsané jako nejlepší, které může Británie vyrobit.