Dýmky na filtr

Každý začínající kuřák dýmky je na počátku postaven před otázku, zda kouřit dýmku s filtrem či bez filtru. V dnešním článku se budeme věnovat různým druhům filtrů, chladících zařízení v dýmkách. Filtry redukují poměr nikotinu a kondenzátu, a tím umožňují kuřákovi docílit chladného kouře. Někteří pravověrní kuřáci nedají na dýmku bez filtru dopustit, ale trend je kouřit zdravěji, a tak i u nás převažuje koupě dýmek na filtr v porovnání s dýmkami bez filtru. Proto je dnes asi devadesát procent všech nabízených dýmek vrtaných na vložení devíti milimetrového filtru.

dymky_na_filtr_1

Pokud se podíváme podrobněji na vývoj dýmkařství v Evropě, tak po První světové válce začal celosvětový závod týkající se vývoje filtrů a filtračních systémů. Zvláště Němci se zasloužili o vznik uhlíkových filtrů, protože i když kouřili, tak chtěli být co nejdéle zdraví. Zejména norimberská firma Vauen vložila nemalé úsilí do vývoje dýmkových filtrů. Nejprve to byl jejich papírový filtr Dr.Perl, který vznikl roku 1921. Uhlíkový filtr Dr. Perl uvedla firma Vauen roku 1934. Ten se postupně vyvinul v dnes známý a oblíbený filtr Vauen Dr. Perl Junior pracující na systému filtrace přes aktivní uhlí. Vznik uhlíkového filtru a jeho obliba donutil všechny výrobce dýmek vrtat své dýmky tak, aby zákazníci mohli používat devíti milimetrový filtr. Filtr nejenže zachycuje dehet z tabáku, ale také pohlcuje i velké procento nikotinu.  Dnes více než devadesát pět procent milovníků dýmek v Německu kouří dýmku s uhlíkovým filtrem. U nás jde vývoj v podobném duchu. Jednoznačně vedou dýmky na devíti milimetrový filtr. A protože německý dýmkový trh patří mezi největší v Evropě, tak postupně donutil veškeré výrobce začít vyrábět dýmky vrtané na devíti milimetrový filtr  Tradiční trhy, jako je Anglie, Francie a Itálie byly donuceny rozšířit svoji dýmkovou nabídku i o dýmky na filtr.

dymky_na_filtr_2

Filtrů existuje vícero typů. Máme uhlíkové filtry, které jsou patrně nejrozšířenější, pak jsou tu meršánové filtry, papírové filtry, přírodní balzové filtry a pak různé chladící systémy. Podívejme se blíže na jednotlivé typy.

Uhlíkové filtry
Jak již bylo řečeno výše, uhlíkové filtry jsou vpravdě nejoblíbenější. Uhlíkové filtry jsou určeny k zachycování dehtu a jiných škodlivin a karcinogenů obsažených v tabákovém kouři. Typickým představitelem uhlíkového filtru je Dr. Perl Junior od firmy Vauen. Tento filtr je vyroben z bílého, nechlorovaného, savého filtrového papíru, který je naplněn aktivním uhlím bez příchutě. To zaručuje chladné a suché kouření v dýmce. Tento filtr redukuje množství nikotinu a kondenzátu z tabáku při kouření. Filtr se do dýmky zasouvá vždy keramikou směrem k ohni.
 Druhou, neméně oblíbenou značkou filtrů je i Stanwell.  Stanwell vyrábí vysoce kvalitní uhlíkové filtry opět na bázi aktivního uhlí. Stanwell filtry jsou oboustranné, a proto se kuřák dýmky nemusí ohlížet na to, kterou stranou se filtr vkládá do dýmky. Jinak mají v podstatě stejné vlastnosti jako je tomu u filtrů značky Vauen.

dymky_na_filtr_3

Papírové filtry
Papírové filtry jsou určeny převážně pro zachycování vlhkosti, která se tvoří při kouření tabáku. Při kouření se vám nedostává kondenzát z tabáku do úst.
Papírové filtry do dýmek vyrábí také německá firma Vauen a pod názvem Dr.Perl ji nabízí kuřákům do celého světa. V podstatě je tento filtr vyroben z bílého, nechlorovaného savého papíru, který je strojově stočen do ruličky. Tento filtr vám umožní redukovat tabákový kondenzát v dýmce, ale nemá tolik absorpčních vlastností jako například uhlíkový filtr.

Meršánové filtry
Plní v podstatě stejnou funkci jako jsou filtry uhlíkové, jsou však vyrobeny z přírodního materiálu, tedy v podstatě rozemletého meršánu a neobsahují samy o sobě žádné chemické látky.

dymky_na_filtr_5

Balzové filtry
Balzové filtry jsou víceméně italskou specialitou. Fungují prakticky stejně jako papírové filtry. Lépe se však vyjímají z dýmky po dokouření, protože tolik neměknou při absorpci kondenzátu. Balzové filtry jsou vyrobeny z přírodní balzy, která je nařezána na šest nebo devět milimetrů. Vyrábí je italská firma Savinelli, která je také doporučuje do svých dýmek.

dymky_na_filtr_4

Chladiče
Zvláštním typem filtrů jsou tak zvané chladiče. Chladiče jsou vyrobeny z hliníku. Jejich funkcí je spíše chladit a zadržovat kondenzát tak, aby se při kouření nedostával do úst. Někteří kuřáci chladič vyhazují, jiní pro něj naopak horují.

Pravověrní kuřáci tvrdí, že nevýhodou filtrů je to, že zkreslují a částečně pohlcují chuť tabáku a kladou odpor tahu. Nejvíce se dýmky na filtr kouří v Německu, a proto je i řada německých dýmkových směsí více aromatizována a ochucována. Ovšem je pravdou, že řada aromatických tabáků má v sobě větší podíl vlhkosti a ta se po zapálení dostává kuřákovi do úst. Proto je doporučováno začátečníkům kouřit dýmku s filtrem, aby se jim při kouření nedostávala „močka“ z tabáku do úst.
V podstatě je kouření dýmky s filtrem silně subjektivní záležitost a záleží na každém, jak moc mu který filtr vyhovuje či nikoli. Důležité je však vyzkoušet různé systémy a najít si ten svůj. O potřebnosti či nepotřebnosti dýmkových filtrů se vedou mezi dýmkaři nekonečné spory.
A tuto Hamletovskou otázku si musí každý dýmkař zodpovědět sám.


Text: Michaela Koláčková
Foto: Rostislav Čuřík