Winston Churchil

Po celý svůj dlouhý život Churchill krmil Anglii statečností v bitvě, odvahou v politice a plodnou literární tvorbou, a poté sám sebe tím nejlepším jídlem, pitím a doutníky, které dokázal najít. Muž, po kterém je pojmenována i impozantní velikost doutníků – Churchill, vykouřil osm až deset kusů za den, převážně kubánské značky. Dokonce ani nutnost nosit kyslíkovou masku v nenatlakované kabině při výškových letech nedokázala Churchillovi v kouření zabránit. Jak šel čas, ministerský předseda požadoval vyrobení speciální masky, která by mu umožňovala kouřit i ve vzduchu. Požadavek byl přirozeně splněn. Nebo například při příležitosti večeře s králem Saudské Arábie, Ibn Sa’udem, který netoleroval kouření nebo pití alkoholu ve své přítomnosti. Než aby se podřídil královu přání, Churchill prohlásil, že „jediné pravidlo jeho života je podřídit vše posvátnému rituálu kouření doutníků a pití alkoholu před, po a pokud je to potřeba, tak i u všech jídel a v intervalech mezi nimi“. Král byl přesvědčen. 

Oblíbený doutníkRomeo y Julieta