Fidel Castro

Než se v roce 1985 vzdal své vášně, byl muž, vládnoucí po 40 let železnou pěstí celé Kubě, symbolem luxusních doutníků. Jen rostoucí zájem celého národa o zdravotní rizika spojená s kouřením, vedla Castra k nelehkému rozhodnutí – přestat kouřit, dokonce i v soukromí, a dát tak příklad svému lidu. To, že zanechal záliby, kterou si hýčkal po celých 44 let, neznamená, že stále na doutníky nemyslel. Dokonce se mu občas zdálo, že kouří doutník, z čehož měl ale špatné svědomí. „Dokonce ve svých snech mám pocit, že dělám něco, co bych neměl.“ Řekl v roce 1994 v rozhovoru pro Cigar Aficiando. „Když jsem vzhůru, nikdy si nedovolím zakouřit, ale stále si to užívám ve svých snech.“ O několik let dříve, když Castro s rebely plánoval svržení Batistova režimu, jediná chvíle, kdy nekouřil doutník, byla ta, kdy mu došly. V očekávání těchto ojedinělých příležitostí si neustále šetřil poslední doutník, aby mohl oslavit vítězství nebo se utěšit v prohře. 

Oblíbený doutníkCohiba Corona Especiales