Zavlhčení humidoru

Jak zavlhčit humidor?

Před prvním použití humidoru je nutné jej zavlhčit. Optimální vlhkost pro uskladnění je 65 -75%. Doporučujeme k zavlhčení humidoru použít roztok destilované vody a antibakteriální tekutiny, protože obyčejná voda má za následek tvorbu plísně. Dále doporučujeme používat destilovanou vodu pro lékařské účely. Humidor 1x týdně pootevřete a vyvětrejte. Doutníky je třeba 1x měsíčně přeložit z dolního prostoru do horního a naopak, zároveň by se mohly i pootočit. 


Zavlhčení humidoru se provede takto:

- Celý vnitřní prostor je nutné vytřít roztokem, včetně oddělovačů. Doporučujeme použít nový čistý hadr, aby jste si nezanesli do humidoru bakterie.
- Vyzkoušejte funkčnost vlhkoměru.
- Naplňte zvlhčovač roztokem. Pokud zůstane na zvlhčovači voda, tuto otřete a zvlhčovač umístěte do humidoru.
- Pokud chcete urychlit zavlhčení humidoru dejte do humidoru misku s destilovanou vodou nebo navlhčený hadr, ale pozor nenechávejte ho ležet v humidoru jen tak ,aby nedošlo k poškození dřeva. Položte ho např. na igelitový sáček. Takto nechejte humidor cca 24 hodin. Průběžně kontrolujte zvlhčovač a v případě potřeby dolejte roztok.
- Humidor je zavlhčen jakmile dosáhne vlhkost v humidoru 70%

Doutníky je možné vkládat po dosažení 60%-ní vlhkosti.

Pokud se Vám zdá, že nefunguje správně vlhkoměr je nutné jej nastavit. Toto se provádí následovně:

- Standardní vlhkost v místnosti se pohybuje okolo 48 - 55% vlhkosti. Pokud vlhkoměr ukazuje tuto hodnotu není potřeba s vlkoměrem cokoliv dělat.
- Vlhkoměr obalte vlhkou látkou a po cca 2 minutách zkontrolujte zda ručička vlhkoměru dosáhla alespoň 90-ti%.
- Pokud ne vyjměte vlhkoměr z jeho obalu a nastavte ručičku na 90%-ní vlhkost, tímto je vlhkoměr nastaven.
- Vlhkoměr složte, nechejte jej vrátit na hodnotu vlhkosti v místnosti a poté jej  vložte do humidoru.