Zapalování doutníku

Zapalování doutníku není žádná věda
 
Zapalování doutníku není žádná věda, ale ani žádné umění. Nicméně čas od času má dokonce i zkušený kuřák doutníků problémy při zapalování. Ať jsou to nepříznivé povětrnostní podmínky, nevhodný nástroj, nebo nadměrný spěch. Každý z předchozích důvodů stačí ke zkažení požitku z kouření. Dá se říci, že je možné se setkat s různými, více či méně vhodnými způsoby, od svíčky přes zápalky, zapalovač, hořící petrojejku až po rozžhavený gril.
 
Úsloví „účel světí prostředky“ je sice hluboce pravdivé, ale...
 
Základy. Doutník se nezapaluje v plameni, ale nad plamenem. V závislosti na intenzitě plamenu se otáčí hlavou doutníku v mírném úhlu právě jen cca 3mm nad vrcholem plamene (zápalka, klasický zapalovač, cedrová tříska), nebo cca 12 – 25 mm nad tryskovým plamenem. Při použití tryskového plamene se naopak může držet doutník bez pohybu a kroužit plamenem tak, že hlava doutníku začne žhnout od okraje do středu. Při zapalování doutníku jsou vlastně jen dvě věci, které je třeba si uvědomit: 1) chceme docílit nejvyššího možného a rovnoměrného rozžhavení. 2) za všech okolností se chceme vyvarovat spálení krycího listu. To je vše. Po zapálení by mělo místo prvního potáhnutí následovat mírné profouknutí, tím se odstraní prvotní tóny spáleného tabáku a případná rezidua z hoření zapalovacího média. Pokud doutník během kouření uhasne, jednoduše odklepneme popel a proces zapálení zopakujeme.
 
zapalovani-doutniku-1
zapalovani-doutniku-2
 
Doutníkové zápalky: hlavička zápalky obsahuje síru (vlastně bez zápachu; pouze plynná síra zapáchá), při hoření uvolňuje ale sirné dioxiny a ty jsou opravdu cítit. Použijete-li zápalky, tak pouze dřevěné, a je třeba posečkat, dokud hlavička zcela nevyhoří.
 
doutnikove_zapalky_villiger
 
Svíčky: drtivá většina všech svíček se dělá z parafínu a obsahují takové složky jako toluen, benzen a zejména uhlík – všechny substance, které v našem doutníku nechceme, protože zapáchají. Proto svíčka a doutník k sobě nepatří.
 
Cedrové třísky: zcela jedinečný způsob, při jehož použití se nemusíme bát žádných pachutí, třebaže je poněkud komplikovaný a cedrová tříska není vždy při ruce.
 
Doutníkové zapalovače: použití benzínových zapalovačů, byť sebekvalitnějších s tím nejkvalitnějším benzínem snad můžeme rovnou nechat stranou. Kdo to jednou zkusil, určitě to nebude vícekrát opakovat.
 
doutnikovy_zapalovac_xikar_527bk_tech_triple_lighter_black
 
Zbývá tedy plynový zapalovač, ale dokonce i pach hořícího plynu může kazit požitek z dobrého doutníku.  Existuje bezpočet typů plynových zapalovačů, v základu je můžeme rozdělit na takzvané „soft-flame“ (mírný plamen) a „jet-flame“ (tryskový plamen). Druhý zmíněný existuje s jedním, dvěma či dokonce třemi plameny.  
 
Nebudeme zrazovat od zapalování doutníků plynovým zapalovačem, ovšem musíme si uvědomit, že velmi záleží i na výběru kvalitního plynu. S tím jde ovšem ruku v ruce i správná funkčnost zapalovače a jeho životnost.
 
Plyn do zapalovače běžně obsahuje butan, izobutan, propan a plynný butan. Mylnou představou, která přetrvává mezi kuřáky doutníků, je, že čím vícekrát je plyn rafinován, tím lépe zapalovač pracuje. Naopak samotný počet rafinačních procesů není zárukou kvality. Záleží však na tom, kolik a jaké druhy příměsí nebo nečistot plyn obsahuje. Při zkoumání kvality plynů dostupných na trhu bylo zjištěno, že mnoho výrobců neposkytuje přesné detaily o čistotě jimi vyráběných plynů. Jednou z výjimek je firma Xikar; ta uveřejňuje tyto hodnoty na svých webových stránkách. Britský laboratorní test našel v různých plynech zbytkové složky od jednoho do několika set částic na jednu miliontinu celku (ppm). Plyn Ronson se svými 224 ppm dopadl v této oblasti velmi špatně. Pro srovnání: u plynu Purofine od Xikaru je méně než 15 ppm. Podle zkušeností získaných z různých diskuzních fór a dostupných materiálů jednotlivých firem lze doporučit z plynů prodávaných na našem trhu právě Xikar. Z dalších značek ještě pak plyny značek Zippo a Dunhill. V zahraničí jsou to pak značky Colibri, Lucienne a Vector. Rozhodně je třeba se vyvarovat neznačkových a levných plynů. Jejich používání může způsobit i ucpání trysek zapalovače.
 
plyn_do_zapalovace_xikar_gas_butane_250ml
 
Je třeba mít na paměti, že i použití toho nejčistšího plynu ztrácí svůj účel, pokud je plněn do znečištěné nádržky zapalovače).
Za použití zahraničních materiálů Jakub Rolčík a Pavel Voženílek, Etrafika Praha