Zakuřování dýmky

Zakuřování dýmky

Výběr vhodného tabáku
Předtím než začnete poprvé zakuřovat dýmku, vyberte si vhodný tabák. Tabáků je několik řezů a vzhledem k jejich potřebné přípravě před kouřením není každý vhodný k zakuřování dýmky začátečníkem. Pokud nemáte poblíž zkušeného kuřáka dýmky, který by Vám poradil jak si různé řezy tabáku před kouřením připravit pak doporučujeme na začátek zvolit tabák jemného řezu (Loose cut). Aromatizaci tabáku si každý zvolí sám, nicméně i tady je dobré brát na zřetel dva faktory. Tabák většinou voní jinak než nakonec v dýmce chutná. Příliš výrazná aromatizace nemusí mít při kouření zdaleka takovou chuť jako vůni. Aromatizace tabáku se při kouření "natahuje" do dýmky. Pokud tedy pro další kouření zvolíte jiný tabák s odlišným aroma, může být výsledná chuť ovlivněna předchozím kouřením jiného tabáku. I z tohoto důvodu mají pokročilejší kuřáci vyčleněnou dýmku pro konkrétní tabák. Pro zakuřování dýmky doporučujeme spíše neutrální tabák.

Kontrola tabáku
Tabák rozdělejte a zkontrolujte jeho vlhkost. Neměl by být suchý a ani příliš vlhký. Pokud je tabák suchý (šustí), může to být způsobeno špatnou těsností obalu. U tabáku baleného v plechovce to zjsitíte již při otevírání plechovky. Plechovka byla správně vakuově uzavřená pokud se při otevírání do ní nasaje vzduch. Vakuově zabalenou plechovku bez uvolnění vakua většinou klasicky neotevřete. Pokud jste si koupili plechovku tabáku, která jde lehce otevřít a tabák je uvnitř suchý - vraťte jej. Tabák se dá sice zpětně dovlhčit, ale má to vliv na jeho aromatizaci a výslednou chuť při kouření.

Suchý tabák nekuřte, hoření suchého tabáku je intenzivní, dýmka by se přehřívala a mohlo by dojít k jejímu napálení, navíc chuť je nevalná.

Pokud je tabák příliš vlhký, nechte jej chvíli otevřený dýchat. Vlhkost by se měla snížit. Příliš vlhký tabák při hoření uvolňuje větší množství kondenzátu (močky), která se pak natahuje do dýmky a může se přes filtr dostat i do náustku a následně do úst. Močkování tabáku poznáte podle bublavého zvuku v kanálku při vtahování kouře do úst.

Příprava tabáku
Potřebné množství tabáku (v našem případě jemný řez Loose cut) položte na papír a promnete jej mezi prsty. Můžete narazit na tvrdé delší kousky řapíku, které vyhoďte. Opakovaným promnutím tabáku mezi prsty od sebe oddělíte slepené kusy. Větší kusy tabáku natrhejte na menší kousky. Pokud je tabák připravený na menší kousky, lépe si v dýmce sedne a pak dobře rovnoměrně prohořívá.

priprava_tabaku

Nacpání dýmky
Mezi prsty (palec, ukazováček a prostředníček) vemte první díl tabáku a vložte do tabákové komory.

nacpavani_dymky

První díl tabáku nijak nevtlačujte, poklepáváním na stěnu hlavičky si tabák sedne na dno hlavičky a částečně se usadí. Pokud první díl tabáku na dně tabákové komory udusáte prstem, ucpete si tím ústí kanálku a dýmka nebude táhnout. Druhý díl tabáku už lehce vtlačte a další díl můžete vtlačit více, ale stále s citem. Doporučujeme u třetího a dalších dílů tabáků po jeho vložení do hlavičky vzít dýmku do úst a dusátkem tabák postupně přitlačovat po celém obvodu hlavičky a po každém přitlační zkusit natáhnout vzduch náustkem jestli dýmka stále táhne volně. Tento postup je jeden z mnoha, postupem času si pravděpodobně najdete svůj vlastní způsob nacpávání dýmky.

nacpana_dymkaMnožství tabáku při zakuřování
Jsou různé názory kolik tabáku by se mělo do hlavičky dýmky při zakuřování nacpat. Vycházejme ze samotné podstaty zakuřování dýmky. Při spalování tabáku se na stěnách dýmky usazuje tenká vrstvička karbonu. Každým dalším kouřením dýmky vrstvička karbonu zesiluje a vytváří ochranu před případným napálením dýmky. Vrstvička se vytváří pouze v místech hoření tabáku, pokud tedy dýmku nacpete jen do poloviny pak se v druhé polovině, kde není tabák, nevytváří ochranná vrstva karbonu.
Berte na vědomí i čas, který jste si pro kouření dýmky vyčlenili. Ideální je dýmku dokouřit do konce. Pokud dýmku nacpete plnou a nestihnete ji dokouřit opět se vytváří ochranná vrstva karbonu v místě hoření tabáku, v tomto případě v horní části hlavičky a ve spodní části (kterou nedokouříte) se nevytvoří. Ideální je dýmku zakuřovat rovnoměrně, aby se vrstvička karbonu vytvářela po celém vnitřku tabákové komory, proto si na kouření udělejte dostatek času.

Samotné zakuřování dýmky
K zapálení dýmky použijte sirky, nebo speciální dýmkový zapalovač s bočním plamenem. Tabák zapalte rovnoměrně po celém obvodu hlavičky a při zapalování potahujte z náustku. Po prvním zapálení spálený tabák na povrchu přidusejte dusátkem a pokud je potřeba zapalte podruhé.

horici_tabak

Kuřte volně a rozvážně. Nadměrně intenzivním taháním dosáhnete v hlavičce velkého žáru a kromě toho že kouření bude horké a nedobré, může to nakonec odnést i dýmka napálením. Podle potřeby tabák přidusávejte, ale s mírou aby dýmka stále dobře táhla. Pokud ucítíte, že Vás hlavička hřeje nadměrně do dlaně, dýmku odložte a nechte ji chvíli odpočinout a poté znovu zapalte a pokračujte v kouření. Nenechte ji ale rozkouřenou ležet ladem dlouho, tabák pak v kombinaci s již vytvořenou močkou přestaně vonět a chutnat. Navíc načichne i dýmka. Pokud tedy víte, že dýmku již nestihnete dokouřit, raději zbytek tabáku vyklepejte, dýmku vyčistěte tak jak popisujeme v této kapitole poradny a nechte ji ve stojánku vyschnout minimálně do druhého dne.