Výběr z italské elegance

Dýmky Savinelli by jen těžko měly mezi milovníky dýmek stále tolik fanoušků a věrných zákazníků, kdyby firma těžila jen z dobrého jména a zamrzla na začátku výroby někdy před sto padesáti lety. Dnešní vedení podniku staví na pevných základech, které Achille Savinelli vybudoval, nenechává však firmu zakonzervovanou. Posunuje ji tak, aby stále splňovala to, co svět od jedné z nejznámějších italských dýmkařských značek očekává. Dýmky samotné a celý výrobní proces se za celou historii změnily jen pramálo, a když, tak jen v dílčích procesech, které výrobu zefektivňují. To, na co se klade čím dál tím větší důraz, je zručnost a profesionalita zaměstnanců.
Výroba Savinellek je dnes rozdělena na manufakturní, která se drží starých postupů a kde dýmky vznikají od prvního zářezu do briaru až po konečné přeleštění ručně, a na sériovou výrobu. I přesto, že sériové výroba každoročně pošle do světa tisíce kusů a v kompletní Savinelli produkci zaujímá drtivou většinu, neztratila nic z toho, čeho si zakladatel Achille Savinelli považoval. Dýmky jsou stále dělány precizně, s důrazem nejen na vzhled, ale hlavně na dobré kuřácké vlastnosti. Výroba byla zmodernizována a díky strojům je značka schopná pokrýt poptávku po svých výrobcích. I tak jde automatická výroba stále ruku v ruce s bedlivým dohledem mistrů ve svém oboru. Všechny jednotlivé části dýmek se vyrábí na jenom místě, výrobu má na starost malý, ale o to zkušenější tým řemeslníků, kteří ovládají celý proces vzniku dýmky. Díky tomu je firma Savinelli prý schopna udržet vysoké nároky svých zákazníků i v takovém počtu vyrobených produktů. Nedělat kompromisy  a neupřednostňovat kvantitu na úkor kvality je stále jedno z hlavních hesel firmy.

dymky-savineli-pipes-27112018